Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
Phóng sự ảnh VIDEO Nội bộ

Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II “Vì hạnh phúc Người lao động và sự phát triển của Tập đoàn VNPT”

17/07/2023 lúc 17:41

"Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh toàn diện; hoạt động trên môi trường số; lấy đoàn viên, người lao động (NLĐ) làm trung tâm, văn hoá VNPT làm nền tảng phát triển; vì hạnh phúc NLĐ và sự phát triển của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam", đó là mục tiêu tổng quát cho cả nhiệm kì 2023 - 2028 mà Đại hội Công đoàn VNPT lần thứ II đề ra.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/8c572795-6ef6-47c3-b20a-b77a28e16ed8.jpg

Đồng chí Huỳnh Quang Liêm - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/6958a7c9-e0cb-45b9-9329-0b8a7f06c107.jpg

Các đại biểu tham gia biểu quyết

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/80c5551a-84db-422e-973a-485c74e153ab.jpg

Đồng chí Tô Dũng Thái, Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/9b5ddc36-f5bc-44f2-90fd-1783330d6438.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/6eda5490-d261-4e0c-a9e0-bcace71edfe2.jpg

Toàn cảnh Đại hội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/2dee60e1-8d81-4c45-8ae6-192009ca4688.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/251fbfb7-e619-434a-80ac-0e41d1f1f88d.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/20/400000514/a2832d7e-2193-4c23-b62e-5912be4420f1.A

Đồng chí Chu Văn Bình - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam trao Cờ thi đua giai đoạn 2017 - 2022 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho Công đoàn VNPT