Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

OneSME là giải pháp xuất sắc nhất tại giải thưởng Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023

Thứ Tư, 01/11/2023, 09:14

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/05/cf8bf59a-06aa-40e9-8c04-6452cb25c8bb.jpg

VNPT EMR - Hệ sinh thái toàn diện cho ngành y tế

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/05/9e766639-4d23-4927-b33e-2aeaab2820d9.jpg

Đầu số gọi ra của VNPT Hà Nội mời Khách hàng gia hạn thanh toán trước cước (Autocall)

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/05/ee323de4-d94f-49c0-988f-6133f9bc668a.jpg

Hưởng ứng tháng hành động về An toàn VSLĐ và tháng Công nhân năm 2024

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/6f0e8d1f-660a-49c1-9917-f29759c2c48d.jpg

Giới thiệu Ứng dụng MyVNPT

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/e9de5e98-1179-4e48-81c4-42f81a06cf65.jpg

Cổng Dịch vụ Công Quốc gia

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/429fe0b8-d6fe-4611-8c93-48f3b97ef446.jpg

Một số lưu ý về việc tắt sóng 2G