Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

23/01/2024 lúc 16:18

Sáng ngày 18/01/2024, Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội đã trang trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; Triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/0275c861-22ba-42f9-9054-01c0403781af.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/09c83d36-3217-4d8a-b758-0be4077e32c9.jpg

Đồng chí Lương Cao Chí- Trưởng đại diện VNPT trên địa bàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/f8b47bbb-56ad-4013-9190-859c8b4318b2.jpg

đồng chí Trần Quang Hưng, Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/6f83609a-ff97-4f74-8f7f-329a89d49b05.jpg

đồng chí Nguyễn Quang Long, Bí thư ĐTN Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/c6003b00-1f83-4376-9911-2f1c444cfb1b.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/66bf93a6-ae4f-47c9-8ff3-089360140201.jpg

Đ/c Lê Thanh Hằng - Bí thư ĐTN VNPT Hà Nội trình bày báo cáo kết quả hoạt động ĐTN năm 2023, phương hướng hoạt động 2024.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/a68933e4-d87e-42f4-92d9-fadacb75011a.jpg

Năm đầu tiên của nhiệm kì mới 2022-2027 của đoàn Đoàn TNCS Hồ Chí Minh VNPT HN đã đi qua, để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Đó là thành tích rất đáng biểu dương, nhưng đồng thời cũng là một thách thức không nhỏ trong chặng đường phía trước.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/cb54af04-07a6-4f84-b78a-0a7a5d5409d5.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/f6176dba-42f5-4197-9bca-314ea1fcd455.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/8afcc9ec-c494-49af-95e3-2da58cf6758d.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/dd30e150-e98f-4f5f-ba16-588dea9f2a83.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/d9966d94-3911-4185-9936-651806af15ad.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/9ed07cb0-6dbb-4caa-996d-0777ff58b08a.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/3cfa6292-8f04-4899-824f-2f648ad42eb0.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/d9e9c067-8cc7-47d5-9fe1-2abfb90340da.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/c14094d0-1d9b-4815-b179-6fa984b31069.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/9c377ae3-ca42-4e18-befb-855a192953e3.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/dd861e90-1470-4d83-bd6a-d2d2ca21b16e.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/d67facc6-2e8c-48ff-aedb-cb4e6a99466a.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/7beab381-3926-47ff-966e-3f5c71f1b447.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/a52147f2-48be-44e3-80c2-63a2a6de622f.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/1dabc7a7-d65f-4407-9505-7b743249ceb0.jpg