Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

VNPT Hà Nội truyền thống vẻ vang qua những chặng đường phát triển.

Kể từ ngày 1/1/2008, VNPT Hà Nội chính thức thành lập và bắt đầu đi vào hoạt động độc lập, là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính VNPT Việt Nam. Tuy nhiên, mạng lưới của VNPT Hà Nội qua quá trình phát triển đã là một mạng lưới rộng khắp, được khởi nguồn xây dựng từ rất lâu. Bởi lẽ, tiền thân của VNPT Hà Nội là Bưu điện TP Hà Nội với bề dày lịch sử truyền thống gần 60 năm xây dựng và có nền móng từ hàng trăm năm trước.

 

I. SƠ LƯỢC VỀ THÔNG TIN LIÊN LẠC Ở HÀ NỘI TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN NĂM 1945

 
 

I.1. Từ thời xa xưa đến thời phong kiến.
I.2 Thông tin liên lạc tại Hà Nội thời kỳ thuộc Pháp.
I.3.Thời kỳ phong trào cách mạng trước khởi nghĩa tháng 8-1945.

 
 

II. CÔNG TÁC THÔNG TIN LIÊN LẠC TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG 8/1945 ĐẾN NĂM 1954.

 
 

II.1. Thông tin liên lạc phục vụ xây dựng chính quyền nhân dân
II.2. Phục vụ lãnh đạo kháng chiến thắng lợi

 
  III. MẠNG LƯỚI THÔNG TIN HÀ NỘI THỜI KỲ SAU THÀNH LẬP BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI ĐẾN 1965  
  IV. MẠNG LƯỚI THÔNG TIN THỜI KỲ TỪ 1966 ĐẾN 1975  
  V. THÔNG TIN THỜI KỲ TỪ 1976 ĐẾN 1990  
  VI. MẠNG VIỄN THÔNG HÀ NỘI TỪ 1990 ĐẾN 2007