Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

Ông Lương Cao Chí
Giám đốc VNPT Hà Nội
Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại TP. Hà Nội

 

   
Ông Hà Phú Thịnh
Phó giám đốc VNPT Hà Nội

 

   
Ông Phạm Đăng Minh
Phó giám đốc VNPT Hà Nội

 

   

  Ông Nguyễn Thành Vinh

   Phó Giám đốc VNPT Hà Nội

   Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội

   
Ông Nguyễn Xuân Vĩnh
Phó giám đốc VNPT Hà Nội

 

   
Ông Nguyễn Duy Nghiêm
Phó giám đốc VNPT Hà Nội