Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

IV. MẠNG LƯỚI THÔNG TIN THỜI KỲ TỪ 1966 ĐẾN 1975

   Cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ đối với miền Bắc khởi đầu từ ngày 5/8/1964, nhưng phải gần 2 năm sau, quân và dân Hà Nội mới trực tiếp đương đầu với máy bay Mỹ, đó là ngày 29/6/1966 giặc Mỹ mở đầu đánh phá Hà Nội bằng trận ném bom xuống kho xăng Đức Giang - Gia Lâm. Ngày 30/6/1966, giặc Mỹ ném bom xuống khu vực Ga xe lửa và Tổng kho Đông Anh, tại đây, điện thoại viên Lại Thị Thơ và Hoàng Thị Ríu đã dũng cảm bám giữ tổng đài, nối thông liên lạc phục vụ chiến đấu. Nhiều tấm gương dũng cảm như: Công nhân dây, máy Phạm Ngọc Tuất của Bưu điện Thanh Trì nối dây điện thoại ngay tại ví trí còn bom nổ chậm khi máy bay Mỹ vừa ném bom xuống khu vực Văn Điển. Lái xe kiêm hộ tống Nguyễn Văn Minh làm nhiệm vụ chuyển công văn từ Hà Nội vào khu Bốn, bị thương do bom Mỹ, vẫn lái xe hoàn thành nhiệm vụ. Ngay trên nóc nhà Đài điện thoại tại khu vực 75-Đinh Tiên Hoàng vẫn thường xuyên có tổ Tự vệ Bưu điện trực chiến, bắn máy bay Mỹ khi chúng vào đánh phá Hà Nội.

Ông Phạm Ngọc Tuất – Bưu điện Thanh Trì dũng cảm nối dây thông tin tại khu vực có bom nổ chậm ở Văn Điển – Hà Nội.

Điện thoại viên Lại Thị Thơ, Hoàng Thị Ríu đã dũng cảm nối thông tin giữa trận máy bay Mỹ ném bom xuống khu vực Đông Anh (1966)

 Những năm đầu thập kỷ 70, Hà Nội bị đánh phá ác liệt, mạng lưới thông tin bị thiệt hại nhiều. Mặc dù vậy, thông tin phục vụ chiến đấu vẫn được đảm bảo thường xuyên, góp phần không nhỏ vào những chiến công của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng ác liệt trực tiếp chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và tích cực chi viện cho chiến trường miền Nam, hàng trăm CBCNV đã lên đường nhập ngũ vào Quân đội hoặc lên đường chi viện cho các vùng tuyến lửa khu Bốn hoặc chiến trường Lào, Căm Pu Chia...22 người đã hy sinh anh dũng trên các chiến trường. Lực lượng Bưu điện Thủ đô cũng kịp thời phân tán các cơ sở khai thác bưu chính, lắp đặt các tuyến cáp, đường đây dự phòng, phát triển hệ thống thu phát vô tuyến điện bảo đảm thường xuyên về thông tin liên lạc phục vụ sự chỉ đạo của Trung ương cùng các cấp bộ Đảng và chính quyền thành phố.

Ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, cuộc kháng chiến Chống Mỹ cứu nước kết thúc thắng lợi, đất nước Việt Nam thống nhất. Nhân dân ta bước vào giai đoạn xây dựng chủ nghiã xã hội ở cả hai miền Nam, Bắc. Công tác thông tin Bưu điện cũng đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Hà Nội trở thành trung tâm thông tin đầu mối của cả nước, để đáp ứng kịp thời nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước đến với đồng bào thành phố Hồ Chí Minh và miền Nam mới giải phóng, những trang báo Nhân dân đã được hệ thống thông tin của Bưu điện Hà Nội truyền trực tiếp để in ấn và phát hành trong ngày tại thành phố Hồ Chí Minh.