Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

 
1. Văn phòng
 • Chánh Văn Phòng: Bà Lương Thị Xuân Đông
 
 • Phó Chánh Văn phòng: Ông Vũ Hồng Quang
 
 • Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Anh Tuấn
 
 • Phó Chánh Văn phòng: Quách Ngọc Vĩnh
 
 
 
 
2. Phòng Nhân Sự
 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Thanh
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Tiêu Xuân Hùng
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Phạm Hữu Cường
 
 
 
 
 
3. Phòng Kỹ thuật
   
          Trưởng phòng: Ông Nguyễn Việt Dũng  
 • Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Phương Thuý
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Việt.
 • Phó phòng: Ông  Ong Khắc Quế
 
 
 
 
4. Phòng Kế toán - Kế hoạch
 • Kế toán trưởng VNPT Hà Nội  kiêm Trưởng phòng KTKH : Bà Lê Quỳnh Trâm
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Lê Bá Dũng
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Phạm Đình Thắng
 
 
 
 
5. Phòng Đầu tư
 • Trưởng phòng: Ông Nguyễn Quỳnh Anh
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Lê Quang Hiệp
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Thanh Sơn 
 
   
 
 
 
6. Phòng Phát triển thị trường
 • Trưởng phòng: Ông Bùi Thành Phương
 
 • Phó trưởng phòng: Ông Bùi Nguyên Anh
 
 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Tiến
 
 • Phó trưởng phòng: Nguyễn Việt Hồng