Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2024 VNPT địa bàn Hà Nội

09/01/2024 lúc 00:00

Sáng 09/01/2024, tại trụ sở 75 Đinh Tiên Hoàng, VNPT địa bàn Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch SXKD năm 2024 để đánh giá những kết quả thực hiện SXKD năm 2023, đề ra giải pháp, chương trình hành động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD được giao năm 2024;

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/106d6495-19c5-4b2b-836a-1527663a289c.JPG

Toàn cảnh hội nghị triển khai kế hoạch 2024 VNPT địa bàn Hà Nội.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/47a89588-cb41-4d45-a36b-86d1608a512f.JPG

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn VNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/468a732b-503b-411e-9c67-84d7d3a8f6d0.JPG

Ông Lương Cao Chí - Trưởng đại diện - Giám đốc VNPT Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/a9f57edc-c97a-4db7-b204-e6c78506ddf8.JPG

Ông Nguyễn Thành Vinh - Phó Giám đốc VNPT Hà Nội - Giám đốc TTKD VNPT Hà Nội trình bày báo cáo năm 2023 của địa bàn.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/8408a9e7-cfd9-45a9-8e03-e279dc25157c.JPG

Ông Đỗ Văn Thành - Phó Giám đốc VNPT Hà Nội trình bày giải pháp phát triển dịch vụ Di động năm 2024.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/a7d43d98-78ab-435f-b6dd-e7bf1d0aec31.JPG

Ông Trần Mai - Phó Giám đốc TTKD VNPT Hà Nội trình bày giải pháp phát triển Dịch vụ số Doanh nghiệp năm 2024.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/6e1f7052-1c4b-4752-87a3-393f071985b3.JPG

Ông Nguyễn Tài Trung - Phó Giám đốc TTKD VNPT Hà Nội trình bày giải pháp phát triển dịch vụ BRCĐ năm 2024

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/f5815543-0f7c-415b-a782-568deef9d8a3.JPG

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV phát biểu chỉ đạo tại hội nghị .

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/048b0f9c-afce-4d8c-af9d-3903d4e75278.JPG

Toàn cảnh hội nghị

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/f2d0eae2-0d44-4e9a-b1fc-e85acb37aa69.JPG

Toàn cảnh hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/51ccd866-279f-4da0-a671-3e2a324f7211.JPG

Bà Lương Thị Xuân Đông - Chánh Văn phòng VNPT Hà Nội điều hành hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/9dd468fe-2190-40e5-b887-ed0feb99a592.JPG

Ông Nguyễn Xuân Vĩnh - Phó Giám đốc - Trưởng ban Biên Tập Cổng TTNB phát biểu khai trương Cổng TTNB tại Hội nghị

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/feb901fd-3e9c-4402-a815-1373a47c1f54.JPG

Lễ Khai trương Cổng Thông tin nội bộ tại Hội nghị

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/25c817cf-0c3c-44ea-9670-cf979b99aa43.JPG

Ông Tô Dũng Thái - Chủ tịch HĐTV VNPT, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen của Thủ tướng CP cho 04 tập thể và 04 cá nhân thuộc VNPT địa bàn Hà Nội về thành tích toàn diện 2018 - 2022

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/ed76f2ea-189c-49d1-a0f4-51df8865dbad.JPG

Ông Huỳnh Quang Liêm trao tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tập đoàn VNPT cho 09 tập thể.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/e6538470-2758-4975-90ef-2165e415c2d3.JPG

Trao thưởng cho các Tập thể Điển hình xuất sắc năm 2023.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/22e3ea38-6d8b-45ac-98a2-5bcf95209bac.JPG

Trao biểu trưng cho các cá nhân Điển hình tiên tiến năm 2023 VNPT Hà Nội.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/e502954c-891f-401c-a246-5d43f10e2fc3.JPG

Trao biểu trưng cho các cá nhân Điển hình tiên tiến năm 2023 Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Nội.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/3ffcd146-7b14-4572-818a-58d665d702f7.JPG

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội phát động thi đua tại Hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/78d67fed-0671-4f7c-83a0-6b4dccdb08b9.JPG

Những gương mặt Điển hình Kinh doanh xuất sắc năm 2023.