Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

VNPT HÀ NÔI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024.

05/06/2024 lúc 11:39

Sáng ngày 4/6, tại trụ sở 75 Đinh Tiên Hoàng, VNPT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Người lao động với sự tham dự của 106 đại biểu là đại diện cho gần 2.200 CBCNV, người lao động toàn đơn vị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/0a7677d6-878a-4b78-92ee-a89016e7583b.JPG

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/a922e98f-5630-4a4e-94a2-e0f608bdcd03.JPG

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/8f44fab2-4d70-40b2-9d99-dc273b23bf5a.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/8d2e4891-e25c-4dd5-b2be-4e0cad623bd0.JPG

Biểu quyết tín nhiệm đại biểu tham dự Hội nghị Người lao động cấp trên

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/06d00b5b-64a7-425d-adfe-1bbc7112b72a.JPG

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Thanh tra ND.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/d5de3a60-0a92-4765-a49b-36b6357fab08.JPG

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Thanh tra ND.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/d4f491ee-cccd-4e32-9c95-71d62a622ed8.JPG

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Thanh tra ND.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/9dbc48da-a6b4-44b4-912d-d20a0017760c.JPG

Ông Hồ Tiến - Phó CT CĐ Trung tâm ĐHTT trình bày tham luận tại hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/12e6268a-9cb9-42f1-87b8-4b5e132c7ce9.JPG

Ông Lương Cao Chí - Giám đốc VNPT Hà Nội trả lời các nội dung các ý kiến kiến nghị của Người lao động.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/25303d33-61c1-4817-a20e-b712024e1fc6.JPG

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/e64a800c-71df-4195-aaee-eff34cd22f96.JPG

Bà Sần Thị Bình - Phó CT Công đoàn VNPT phát biểu tại hội nghị.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/7cce0f84-ebe6-4822-b1f8-dfc4788a36e4.JPG

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/24726848-2a97-4ed5-95c5-9fc15d3662c8.JPG

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/d9e3b086-5e00-481a-88f2-97cd73db4ca5.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/d0a3f72d-4e52-4654-bf82-945310753898.JPG

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/a3f6bcd0-2fff-401d-b416-0ac4ce06ab7c.JPG

Ông Nguyễn Duy Nghiêm - Phó GĐ VNPT Hà Nội báo cáo kết quả SXKD VNPT Hà Nội kỳ trước

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/7dd088a9-5752-4029-8c0e-ae2056d78764.JPG

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch CĐ VNPT Hà Nội báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị kỳ trước.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/06/8fbfbe11-5088-4c62-9e51-508f43455324.JPG

Đoàn chủ tịch làm việc tại Hội nghị.