Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

VNPT Hà Nội : Uống nước nhớ nguồn.

27/07/2023 lúc 16:28

Nhân dịp ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, từ ngày 24-27/7/2023, VNPT Hà Nội, Công đoàn VNPT Hà Nội, Đoàn Thanh niên VNPT Hà Nội đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi các gia đình CBCNV có thân nhân là Liệt sỹ, thương binh, những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ Quốc.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/3d9288db-6d56-4922-9856-045ed44e8f11.JPG

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội dâng hương tại nhà Liệt sĩ Nguyễn Minh Bến - thành viên đường dây liên lạc T70

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/a2ecba20-7bfc-4820-97e4-dceaad4a4c00.jpg

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội dâng hương tại nhà Liệt sĩ Lương Văn Sịch - thành viên đường dây liên lạc T70

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/04bd7f7e-5e80-45fb-8ed0-a97e07615944.jpg

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội thăm hỏi thân nhân Liệt sĩ Nguyễn Minh Bến - thành viên đường dây liên lạc T70

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/1b073edd-10c1-45ef-92fa-b794cc0af008.jpg

Đoàn Thanh niên CSHCM VNPT Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/484928eb-91dd-445b-9a81-e9c5fdd88ba1.jpg

Đoàn Thanh niên CSHCM VNPT Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/69a8216f-f9fe-4a19-8e12-7f8d16aae787.jpg

Đoàn Thanh niên CSHCM VNPT Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/3ef98988-ad57-46a1-b828-66e979fafc89.jpg

Đoàn Thanh niên CSHCM VNPT Hà Nội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/9053b860-ffc8-469b-a122-0044582b5422.jpg

Ông Lê Xuân Trụ, Chủ tịch CĐ TTVT3 thăm hỏi thân nhân CBCNV

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/62a52c6a-dfc6-4322-812a-effa4914102d.jpg

Bà Sần Thị Bình, Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT thăm hỏi tặng quà CBCNV TTVT1

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/e06bfec0-e80b-417c-97fc-638907cad072.jpg

Ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc TTVT1 tới thăm hỏi tặng quà CBCNV

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/2a89c7c7-1e27-4263-9b8a-541bb36297b1.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/04bf7ddc-6512-4216-be54-0abb6599cae2.jpg

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/0/6/2023/7/27/408000520/8644c188-4dab-4ede-ba9d-41caf025977b.jpg

Bà Sần Thị Bình Phó Chủ tịch CĐ VNPT; bà Nguyễn Thu Phương, Phó chủ tịch Công đoàn VNPT Hà Nội thăm hỏi gia đình CBCNV