Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

IT CARE Dịch vụ VT-CNTT mới

Thứ Tư, 13/09/2023, 15:01

IT CARE DỊCH VỤ VTCNTT MỚI

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/2fc62eba-be52-4e88-880a-45529e3d875a.png

VNPT KẾT NỐI TẦM NHÌN VÀ HIỆN THỰC 💙 💙 💙

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2023/12/9c304e0b-cff6-47e6-9a13-3a9425a976d1.jpg

Sổ tay Văn hóa VNPT

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2023/12/a2d5fb8f-db2a-4300-9a91-f1cb86f72d5c.jpg

Năm 2023, VNPT nộp ngân sách nhà nước 3.849 tỷ đồng

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/12/4/1/8495a3a0-26b4-4d0d-8f32-5cc01afd9a54.jpg

Tập đoàn VNPT cung cấp phần mềm nhận diện khuôn mặt phục vụ Đại Hội Công đoàn XIII

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/11/23/1/153ee38f-f40f-4b27-9da2-c4304be2009a.jpg

VinaPhone là mạng di động nhanh nhất Việt Nam năm 2023

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/11/6/1/43101134-ce0d-41e9-b0f6-afbfefb30e31.jpg

SẮC MÀU YÊU THƯƠNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH "VNPT CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG 2023"