Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

SẮC MÀU YÊU THƯƠNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH "VNPT CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG 2023"

Thứ Hai, 06/11/2023, 10:49

Trong 02 ngày 3-4/11/2023, chương trình thiện nguyện “VNPT cùng em đến trường ” của Đoàn thanh niên VNPT Hà Nội tại Trường mầm non Khổng Lào – Bản Đớ - xã Khổng Lào – Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu đã thành công tốt đẹp.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/6f0e8d1f-660a-49c1-9917-f29759c2c48d.jpg

Giới thiệu Ứng dụng MyVNPT

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/e9de5e98-1179-4e48-81c4-42f81a06cf65.jpg

Cổng Dịch vụ Công Quốc gia

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/429fe0b8-d6fe-4611-8c93-48f3b97ef446.jpg

Một số lưu ý về việc tắt sóng 2G

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/5fb426e7-0257-44b2-a75e-5ce4d2035443.jpg

BN009-04 Nguyễn Hoàng Yến

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/5f0c781c-de42-4ad9-a618-85037ab9c073.jpg

BN010-01-Hoàng Thị Hoa

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/4c0ee239-4008-450a-b42b-e9aafd662d96.jpg

BN006-10-Nguyễn Thị Vũ Hồng