Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

BN010-05-Phạm Thị Vân Anh

Thứ Ba, 05/03/2024, 00:00

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/05/cf8bf59a-06aa-40e9-8c04-6452cb25c8bb.jpg

VNPT EMR - Hệ sinh thái toàn diện cho ngành y tế

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/05/9e766639-4d23-4927-b33e-2aeaab2820d9.jpg

Đầu số gọi ra của VNPT Hà Nội mời Khách hàng gia hạn thanh toán trước cước (Autocall)

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/05/ee323de4-d94f-49c0-988f-6133f9bc668a.jpg

Hưởng ứng tháng hành động về An toàn VSLĐ và tháng Công nhân năm 2024

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/6f0e8d1f-660a-49c1-9917-f29759c2c48d.jpg

Giới thiệu Ứng dụng MyVNPT

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/e9de5e98-1179-4e48-81c4-42f81a06cf65.jpg

Cổng Dịch vụ Công Quốc gia

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/429fe0b8-d6fe-4611-8c93-48f3b97ef446.jpg

Một số lưu ý về việc tắt sóng 2G