Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
Phóng sự ảnh VIDEO Nội bộ
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp  lý  hóa  mạng  viễn  thông  tại Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh
27/11/2023 lúc 10:57

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Nâng cấp mạng cáp tại Thạc Đà, huyện Mê Linh
17/11/2023 lúc 13:47

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp  lý  hóa  mạng  viễn  thông  tại  Hòa Lạc
15/11/2023 lúc 16:19

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Đống Đa, Hà Nội
13/11/2023 lúc 13:51

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại khu Ngoại giao đoàn
09/11/2023 lúc 14:13

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng cáp khu vực Phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội
25/10/2023 lúc 10:01

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png