Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Vạn Thái, Vân Đình, Ứng Hòa
29/02/2024 lúc 00:00

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Phường Lĩnh Nam, Trần Phú, Thanh Trì, quận Hoàng Mai
29/02/2024 lúc 00:00

VNPT  Hà  Nội  trân  trọng  thông  báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại khu vực Thái Thịnh, Tây Sơn, Trường Chinh
29/02/2024 lúc 00:00

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo: 

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân
26/01/2024 lúc 15:55

VNPT  Hà  Nội  trân  trọng  thông  báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Phú Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm
22/01/2024 lúc 13:36

VNPT  Hà  Nội  trân  trọng  thông  báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Phương Canh, Xuân Phương, Cầu Diễn, Nhổn
18/01/2024 lúc 10:44

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo: 

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Viện KHXH Việt Nam
18/01/2024 lúc 10:44

VNPT  Hà  Nội  trân  trọng  thông  báo:  

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, quận Đống Đa
12/01/2024 lúc 16:55

VNPT Hà  Nội trân  trọng  thông  báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Thanh Xuân, Hà Nội
28/12/2023 lúc 00:00

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Quận Đống Đa, Hà Nội
26/12/2023 lúc 15:15

VNPT Hà  Nội trân  trọng  thông  báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Hợp lý hóa mạng viễn thông tại Định Công, Khương Mai
26/12/2023 lúc 15:15

VNPT Hà  Nội trân  trọng  thông  báo:

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/no-image.png
Sửa chữa, hợp lý hóa mạng viễn thông tại khu vực Mỹ Đức
20/12/2023 lúc 00:00

VNPT Hà Nội trân trọng thông báo: