Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/1f4a8ca6-b9ca-43c4-aa98-9782f7e234e6.jpg

BN010-66-Nguyễn Thị Thanh Quỳnh

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/b47452c5-b683-4fbd-a2d4-0837779370be.jpg

BN010-71-Nguyễn Thị Hồng Nghĩa

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/6341d471-b377-42fe-8340-0bab4eaeb049.jpg

BN010-61-Nguyễn Thị Minh Hồng

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/d2d1c03b-2f5d-4ae0-a8a2-c77af6990b5c.jpg

BN005-002- Nguyễn Thị Minh Toan

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/81bd8541-688c-41f4-9961-1cf8f04e76ac.jpg

BN005-04-Lê Thị Thu Hiền

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/03/22a0c983-c1d5-4195-b96c-48e70ce6a6ab.jpg

BN005-06- Ngô Thị Hồng Phúc

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2024/01/2fc62eba-be52-4e88-880a-45529e3d875a.png

VNPT KẾT NỐI TẦM NHÌN VÀ HIỆN THỰC 💙 💙 💙

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2023/12/9c304e0b-cff6-47e6-9a13-3a9425a976d1.jpg

Sổ tay Văn hóa VNPT

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/2023/12/a2d5fb8f-db2a-4300-9a91-f1cb86f72d5c.jpg

Năm 2023, VNPT nộp ngân sách nhà nước 3.849 tỷ đồng

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/12/4/1/8495a3a0-26b4-4d0d-8f32-5cc01afd9a54.jpg

Tập đoàn VNPT cung cấp phần mềm nhận diện khuôn mặt phục vụ Đại Hội Công đoàn XIII

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/11/23/1/153ee38f-f40f-4b27-9da2-c4304be2009a.jpg

VinaPhone là mạng di động nhanh nhất Việt Nam năm 2023

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/11/6/1/43101134-ce0d-41e9-b0f6-afbfefb30e31.jpg

SẮC MÀU YÊU THƯƠNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH "VNPT CÙNG EM ĐẾN TRƯỜNG 2023"

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/11/1/1/5ea16b7a-caf2-4e70-9ae7-52f8176e76b3.jpg

Giới thiệu Dịch vụ IT Care của VNPT Hà Nội

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/11/1/1/f7d55813-3e2a-4abe-a2d6-9ab2c48c3100.mp4_snapshot_01

OneSME là giải pháp xuất sắc nhất tại giải thưởng Thách thức Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2023

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/10/26/1/8ac6aa06-a629-4ff8-b734-3be7534b9d6f.png

Giới thiệu dịch vụ VNPT IDC