Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ
https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/4/3/1/a58e5a6e-833a-4a57-8b4b-98ddfedfdc3c.jpg

Hướng dẫn Chuẩn hóa thông tin thuê bao 1

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/6/9/1/9e490222-457d-4cd2-8617-3d763524561c.jpg

Hà Nội khai trương các hệ thống thông tin dùng chung của Thành phố.

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/3/30/1/fcea636a-9cd9-4a85-9a6d-a6dc7dd9cf6a.JPG

Văn hóa cúi chào VNPT

https://apiminio.myhanoi.vn/hanoi-portal/public/1/1/2023/4/25/1/eaffba30-0feb-4994-8d24-5961bde579ba.jpg

VNPT Hà Nội đồng hành cùng Thành phố phòng chống dịch bệnh covid 19