Hotline:
18001166
GIỚI THIỆU
DỊCH VỤ
PHÓNG SỰ ẢNH VIDEO Nội bộ

III. MẠNG LƯỚI THÔNG TIN HÀ NỘI THỜI KỲ SAU THÀNH LẬP BƯU ĐIỆN TP HÀ NỘI ĐẾN 1965

Ngay sau khi tiếp quản Thủ đô Hà Nội, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ cơ sở vật chất đến nhân lực, Bưu điện Hà Nội đã từng bước cùng nhân dân thủ đô bắt tay vào việc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, ổn định sản xuất. Bưu điện Hà Nội trở thành trung tâm thông tin liên lạc của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, phục vụ nhân dân và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chi viện cho miền Nam và nước bạn Lào, chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ.

Theo Hiệp định Giơnevơ, Nước Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền Bắc – Nam, việc trao đổi thư tín giữa hai miền là mối quan tâm hàng đầu đối với ngành Bưu điện. Trong giai đoạn hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (Từ 1958 đến 1960 ), với sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, cơ sở vật chất mạng lưới viễn thông tại Hà Nội đã được tăng cường đáng kể:

- Năm 1958, Đài thu tín và Đài phát tín do Trung Quốc giúp xây dựng đã đi vào hoạt động.

- Năm 1960, Tổng đài điện thoại tự động đầu tiên 3000 số do Cộng hoà dân chủ Đức giúp xây dựng đã đi vào hoạt động.

Tổ quản lý Tổng đài điện thoại tự động đầu tiên (năm 1960) đang làm việc tại tổng đài

Trong giai đoạn này, phong trào thi đua lao động Xã hội chủ nghiã đã được phát động và hưởng ứng mạnh mẽ, rộng khắp. Tổ Báo vụ Nội A được công nhận là “ Tổ lao động Xã hội chủ nghĩa ” đầu tiên của ngành Bưu điện. Đồng chí Châu Văn Huy, Phó Đài Điện thoại được Nhà nước tặng danh hiệu “ Anh hùng lao động ”. Nhiều Chiến sĩ thi đua cấp ngành và toàn Quốc được công nhận..

Tổ Báo vụ nội A – Tổ Lao động XHCN đầu tiên của ngành Bưu điện năm 1961

Đ/c Châu Văn Huy – Anh hùng lao động năm 1962

Trong thời kỳ những năm đầu thập kỷ 70, Hà Nội bị đánh phá ác liệt, mạng lưới thông tin bị thiệt hại nhiều. Mặc dù vậy, thông tin phục vụ chiến đấu vẫn được đảm bảo thường xuyên, góp phần không nhỏ vào những chiến công của quân và dân ta trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.